بازدید ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از شرکت فولاد آناهیتا گیلان