50000 : 8
49500 : 10
49000: 12
49000: 14
49000: 16
49000: 18
49000: 20
49000: 22
49000: 25
49000: 28
49000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *