آزمایشگاه فولاد آناهیتا گیلان،دارنده پروانه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد گیلان