162000 : 8
160000 : 10
160000: 12
156000: 14
156000: 16
156000: 18
156000: 20
156000: 22
156000: 25
156000: 28
156000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *