در دنیای صنعت و تجارت هر چه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود. اساس بهسازی سازمانی نیز بهسازی نیروی انسانی است که بصورت های مختلف(آموزش قبل از خدمت و ضمن خدمت) در سازمان ها انجام می شود. به موازات این راستا، واحد آموزش شرکت فولاد آناهیتا گیلان تلاش دارد با برنامه ریزی جامع در مسیر توسعه منابع انسانی گام بردارد تا مسیرهای توسعه و ارتقای همه جانبه شرکت بیش از پیش هموارتر گردد.

واحد آموزش این شرکت با توجه به رسالت خود،علاوه بر برنامه ریزی دوره های تخصصی و مهارتی کارکنان ، متناسب با نیاز سنجی و اعلام نیاز آموزشی واحدهای مختلف شرکت، کلاسهای آموزشی برقرار نموده است.

لازم به ذکر است که مرکز آموزش این شرکت جهت برگزاری کلاسهای آموزشی تئوری و عملی با محوریت صنایع نورد موفق به اخذ مجوز مرکز آموزش فنی و حرفه ای بین کارگاهی از سازمان فنی و حرفه ای استان گردید.