از جمله مهمترین فعالیت های انجام شده فولاد آنـاهیتا گـیلان میتوان بـه راه اندازی نـاوگان حمل و نقل تحت عنوان آرمان بار گیل جهت تسریـع حمل و بـارگیری سفـارشات مشتریـان مـحترم از کارخانه فولاد آناهیتا گیلان و پروفیل کارآفرینان نسیم گـیلان به صورت تـک محموله یا بـاهم به تمام نقاط کشور و درکوتاه ترین زمان ممکن و شبانه روزی اشاره نمود.
آدرس: رشت.کیلومتر 13 جاده قدیم.پایانه حمل و نقل بار.ساختمان اداری.غرفه 6
تلفن: 013.33696117