اهداف سازمانی

 

1- جلب رضایت مندی مشتریان از طریق ارائه بهترین خدمات

2- ارتقاء کیفیت تولید به طور مستمر

3- نگرشی پیشرو در جهت بهینه سازی مصارف انرژی

4- بهبود سطح آموزشی و آگاهی پرسنل

5- استفاده از مجهزترین ماشین آلات و تکنولوژی روز دنیا

6- افزایش ایمنی و کاهش حوادث

7- پیاده سازی برنامه های مدیریت زیست محیطی

این اهداف بیانگر تعهد ویژه مدیریت شرکت نسبت به مقوله کیفیت و ایمنی بهداشت و محیط زیست می باشد. این شرکت موفقیت خود را در گروی افزایش بهره وری و سطح رضایت کارکنان می داند. مدیران و مسئولین آن با رعایت عدالت ، انصاف و اقتدار بر بالندگی این سرمایه بزرگ افزوده و دستیابی به اهداف بزرگ اجتماعی و اقتصادی شرکت را تضمین نمایند.

مدیران شرکت در آینده ، بسته به اقتضای شرایط اقتصادی کشور، با مطالعه و ارزیابی طرح ها و ایده های جدید، قصد گسترش فعالیتهای صنعتی خود دارند.