ما رشد و شکوفائی اقتصادی ایران عزیزمان را در توسعه صنعت آن می دانیم و بر این باوریم که زیر بنا و پایه های توسعه کشور در حفظ منابع ملی و اشتغال زایی جوانان برومند آن نهفته است. لذا با همتی بلند ، گامی راسخ و برنامه ریزی هدفمند، عزم خود را جزم نموده ایم و برآنیم تا در این راه پرفراز و نشیب طولانی با بهره گیری بهینه از منابع مادی و انسانی بخشی از مسیر توسعه را برای دیگر مردان عرصه اقتصادی هموار نماییم.

هدف ما موفقیت در اهداف است .اهداف آرمانی ما دستیابی به مقام نخست در کسب رضایت مشتریان داخلی کشور و حضور موثر در عرصه رقابت های بین المللی می باشد. قصد داریم تا با استمرار حرکت متعادل در دنیای رقابتی کسب و کار و بهره گیری از فرصتها و همچنین توسعه ظرفیتهای تولیدی خود جایگاه ممتاز و منحصر به فردی را در صنعت فولاد کشور و منطقه کسب نماییم.

سربلندی، عزت ، رفاه و آسایش ایران و ایرانی را از خداوند متعال مسئلت داریم.