بازدید رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهر رشت از شرکت فولاد آناهیتا گیلان