برگ زرین دیگری از افتخارات مجتمع فولاد آناهیتا گیلان: