مصاحبه اختصاصی نشریه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با مدیرعامل فولاد آناهیتا گیلان