47000 : 8
46500 : 10
46000: 12
46000: 14
46000: 16
46000: 18
46000: 20
46000: 22
46000: 25
46000: 28
46000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *