42000 : 8
41500 : 10
41000: 12
41000: 14
41000: 16
41000: 18
41000: 20
41000: 22
41000: 25
41000: 28
41000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *