41500 : 8
41000 : 10
40500: 12
40500: 14
40500: 16
40500: 18
40500: 20
40500: 22
40500: 25
40500: 28
40500: 32

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *