41000 : 8
40500 : 10
40000: 12
40000: 14
40000: 16
40000: 18
40000: 20
40000: 22
40000: 25
40000: 28
40000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *