39000 : 8
38500 : 10
38000: 12
38000: 14
38000: 16
38000: 18
38000: 20
38000: 22
38000: 25
38000: 28
38000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *