38000 : 8
37500 : 10
37000: 12
37000: 14
37000: 16
37000: 18
37000: 20
37000: 22
37000: 25
37000: 28
37000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *