50500 : 8
50000 : 10
49500: 12
49500: 14
49500: 16
49500: 18
49500: 20
49500: 22
49500: 25
49500: 28
49500: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *