52000 : 8
51500 : 10
51000: 12
51000: 14
51000: 16
51000: 18
51000: 20
51000: 22
51000: 25
51000: 28
51000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *