49000 : 8
48500 : 10
48000: 12
48000: 14
48000: 16
48000: 18
48000: 20
48000: 22
48000: 25
48000: 28
48000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *