48000 : 8
47500 : 10
47000: 12
47000: 14
47000: 16
47000: 18
47000: 20
47000: 22
47000: 25
47000: 28
47000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *