45500 : 8
45000 : 10
44500: 12
44500: 14
44500: 16
44500: 18
44500: 20
44500: 22
44500: 25
44500: 28
44500: 32

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *