45000 : 8
44500 : 10
44000: 12
44000: 14
44000: 16
44000: 18
44000: 20
44000: 22
44000: 25
44000: 28
44000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *