44500 : 8
44000 : 10
43500: 12
43500: 14
43500: 16
43500: 18
43500: 20
43500: 22
43500: 25
43500: 28
43500: 32

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *