46000 : 8
45500 : 10
45000: 12
45000: 14
45000: 16
45000: 18
45000: 20
45000: 22
45000: 25
45000: 28
45000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *