60000 : 8
59500 : 10
59000: 12
59000: 14
59000: 16
59000: 18
59000: 20
59000: 22
59000: 25
59000: 28
59000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *