63000 : 8
62000 : 10
61000: 12
61000: 14
61000: 16
61000: 18
61000: 20
61000: 22
61000: 25
61000: 28
61000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *