64000 : 8
63000 : 10
62000: 12
62000: 14
62000: 16
62000: 18
62000: 20
62000: 22
62000: 25
62000: 28
62000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *