66000 : 8
65000 : 10
64000: 12
64000: 14
64000: 16
64000: 18
64000: 20
64000: 22
64000: 25
64000: 28
64000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *