65000 : 8
64000 : 10
63000: 12
63000: 14
63000: 16
63000: 18
63000: 20
63000: 22
63000: 25
63000: 28
63000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *