65500 : 8
64500 : 10
63500: 12
63500: 14
63500: 16
63500: 18
63500: 20
63500: 22
63500: 25
63500: 28
63500: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *