67000 : 8
66000 : 10
65000: 12
65000: 14
65000: 16
65000: 18
65000: 20
65000: 22
65000: 25
65000: 28
65000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *