75000 : 8
74000 : 10
73000: 12
73000: 14
73000: 16
73000: 18
73000: 20
73000: 22
73000: 25
73000: 28
73000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *