116000 : 8
114000 : 10
112000: 12
112000: 14
112000: 16
112000: 18
112000: 20
112000: 22
112000: 25
112000: 28
112000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *