104000 : 8
102000 : 10
100000: 12
100000: 14
100000: 16
100000: 18
100000: 20
100000: 22
100000: 25
100000: 28
100000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *