124000 : 8
122000 : 10
119000: 12
119000: 14
119000: 16
119000: 18
119000: 20
119000: 22
119000: 25
119000: 28
119000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *