144000 : 8
142000 : 10
140000: 12
140000: 14
140000: 16
140000: 18
140000: 20
140000: 22
140000: 25
140000: 28
140000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *