180000 : 8
178000 : 10
176000: 12
176000: 14
176000: 16
176000: 18
176000: 20
176000: 22
176000: 25
176000: 28
176000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *