27200 : 8
26900 : 10
26600: 12
26600: 14
26600: 16
26600: 18
26600: 20
26600: 22
26600: 25
26600: 28
26600: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *