29100 : 8
28800 : 10
28500: 12
28500: 14
28500: 16
28500: 18
28500: 20
28500: 22
28500: 25
28500: 28
28500: 32

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *