35200 : 8
34900 : 10
34600: 12
34600: 14
34600: 16
34600: 18
34600: 20
34600: 22
34600: 25
34600: 28
34600: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *