انتخاب شرکت فولاد آناهیتا گیلان از سوی سازمان استاندارد به عنوان واحد تولیدی شایسته استانی