بازدید از مدرسه اهدایی فولاد آناهیتا گیلان در بناب