بازدید جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور از فولاد آناهیتا گیلان