دریافت گواهینامه و تندیس اجلاس سراسری برندهای شایسته ملی سال 1399