مراسم تقدیر از رانندگان نمونه حمل و نقل کالای استان گیلان