147000 : 8
145000 : 10
143000: 12
143000: 14
143000: 16
143000: 18
143000: 20
143000: 22
143000: 25
143000: 28
143000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *