152000 : 8
150000 : 10
148000: 12
148000: 14
148000: 16
148000: 18
148000: 20
148000: 22
148000: 25
148000: 28
148000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *