159000 : 8
157000 : 10
155000: 12
155000: 14
155000: 16
155000: 18
155000: 20
155000: 22
155000: 25
155000: 28
155000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *