164000 : 8
161000 : 10
161000: 12
158000: 14
158000: 16
158000: 18
158000: 20
158000: 22
158000: 25
158000: 28
158000: 32

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *